O NIFTY PRO

Badanie NIFTY PRO – charakterystyka
Badanie NIFTY to nieinwazyjny test prenatalny NIPT oparty na DNA wykorzystujący próbkę krwi matki. Pozwalają na szczegółową i dokładną strategię badania aneuploidii płodowej – analizują bezkomórkowy płodowy DNA dla płodowych uwarunkowań chromosomowych. Bezkomórkowy fragment DNA w skrócie cfDNA to fragment DNA znajdujący się we krwi. Podczas ciąży fragmenty cfDNA zarówno te od matki jak i od płodu znajdują się w krwiobiegu matki. Bezkomórkowy płodowy DNA w skrócie cffDNA to mniejszościowy składnik całkowitego cfDNA w osoczu matki, dlatego dla niektórych nieinwazyjnych metod badań prenatalnych stanowi to poważne wyzwanie techniczne. Tradycyjne metody przesiewowe badań prenatalnych cechują się mniejsza dokładnością oraz istnieje większe prawdopodobieństwo otrzymania wyników fałszywie dodatnich.